Avlopp

Vilket ansvar har du med enskilt avlopp?

 

Det är du som är fastighetsägare som har ansvaret att se till att ditt avlopp uppfyller lagens krav. Du som äger en fastighet med ett enskilt avlopp räknas som verksamhetsutövare enligt lagen och är därför ansvarig för att söka tillstånd (alternativt anmäla) innan du byg­ger din anläggning, och för att anläggningen sedan byggs enligt beslutet. Du ska också sköta och underhålla din anläggning, samt löpande kontrollera att den fungerar. Du ansvarar för att anlita någon sakkunnig för att anlägga ditt avlopp. Sakkunnig är den som genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på annat sätt fått tillräckliga kun­skaper att anlägga avlopp. Läs mer på www.avlopsguiden.se

Bad, Disk & Tvätt

 

FANN BDT - Bad, Disk & Tvätt. Slamavskiljare & Biobädd från FANN är den lösning vi monterar mest av när det gäller rening av enbart BDT-vatten. Anläggning tillhör den senaste generationen av prefabricerade reningsanläggningar för BDT-avloppsvatten.

Minireningsverk

 

TOPAS är det vi monterar när det kommer till minireningsverk för BDT+WC. TOPAS avloppsreningsverk arbetar med både biologisk rening och kemisk fällning. Hela reningsverket är mycket driftsäkert tack vare att systemet drivs med en luftkompressor.

Luften styrs ner i reningsverket och avluftar eller flyttar vatten med mammutpumpar. Alla reningssteg är inbyggda och det ända som behövs är en efterpolering utanför reningsverket för hög skyddsnivå.

 

Vi ser till att du får ett fungerande och godkänt avlopp!