Topas

Topas Vatten avloppssystem är idag i särklass de mest respekterade i branschen

och levererar till både kommunala- och privata aktörer.

Topas plus är en revolutionerande uppgradering av det redan högpresterande och

säkraste biokemiska reningsverket på marknaden. Den stora nyheten är att man

helt kan undvika s.k. slamflykt p.g.a. inläckage och att det renade vattnet lämnar

processen via en patenterad dekanteringsutrustning. Dekantern säkerställer att

eventuellt ytslam inte följer med ut med det renade vattnet.

Marknadens bästa minireningsverk